Ovdje ste:   Informacije > Obavijesti članova > 170301-01

Obavijest članova

   Minimize


Poštovani,
sukladno odluci U.O. ZAS-a, donesenoj na sjednici 23.02.2017.g., u privitku vam dostavljamo tablicu iz koje je vidljiva raspodjela sredstava za refundaciju dijela troškova vozačima za nastupe na natjecanjima tijekom 2016. godine, koja je napravljena temeljem slijedećih kriterija:

1. Osvojeno 1. mjesto u PH u auto ili karting sportu (obuhvaćene su sve discipline i to: ukupni redoslijed, grupe, klase, juniori i vozačice - bez obzira na broj vozača u pojedinoj konkurenciji).
2. Broj nastupa tijekom 2016. godine svakog pojedinog vozača.
3. Iznos članarine/startnine za pojedinu disciplinu.

Zbog povećanog iznosa sredstava u odnosu na sredstva oisigurana iz proračuna SSGZ, navedene isplate će se obavljati dinamikom plaćanja do 31.07.2017.g. (1. karting, 2. autI: A01, A02, A03, A07, A09)
Pozivamo klubove, koji to još nisu učinili da nam hitno dostave pisanu „Izjavu“, s podacima o sportašu (adresa, OIB i IBAN), kako bi mogli pripremiti pojedinačne naloge za svaku isplatu.
Ove isplate sportašima se tretiraju kao dotacija za troškove nastupa na natjecanjima i nisu oporezive što znači da se ne prijavljuju u poreznu prijavu.

S poštovanjem,

Tajništvo ZAS-a 


Specifikacija raspodjele na ime refundacije za startnine u 2016. godini