Obavijest tajništva

   Minimize


Poštovani,

Obavještavamo Vas ovim putem da je od danas, 28. siječnja potrebno uz zahtjev za izdavanje Rješenja o kategorizaciji sportaša dostaviti i presliku osobnog dokumenta (osobne iskaznice, domovnice ili putovnice) iz kojeg su vidljivi osobni podaci koji su bitni za izdavanje Rješenja.

Isto je potrebno iz razloga što ima dosta zahtjeva s netočno ili nečitko napisanim podacima sportaša pa je i Rješenje napisano pogrešno i samim tim nije valjano (npr. u zahtjevu za izdavanje Rješenja piše ime Antonia, a ispravno je Antonija ili je razlika u slovima č i ć kod prezimena, itd..). 
Radi takvih sitnih grešaka, a koje su bitne u ispravnosti Rješenja o kategorizaciji, djelatnici Ureda za kategorizaciju sportaša mole da se ubuduće uz zahtjev dostavi i preslika jednog gore navedenih dokumenata.

S poštovanjem,

HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR
Pomoćnik glavnog tajnika
za programe NSS
Robert Gojević