Obavijest tajništva

   Minimize


Poštovani,

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta je 5. studenog 2014. godine na službenoj web stranici Ministarstva objavilo internetsko savjetovanje s javnošću putem Obrasca za očitovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o dopunama Zakona o sportu, s konačnim prijedlogom Zakona. Predmetnim savjetovanjem objavljuje se rasprava o dopunama članaka 75. i 76 Zakona o sportu, koji se odnose na predlaganje, donošenje, provedbu i izvještavanje programa javnih potreba sporta na državnoj i lokalnoj, odnosno županijskoj razini. 
Pozivaju se članovi HOO-a, nacionalni sportski savezi, županijske sportske zajednice kao i druge sportske zajednice i savezi, sportski klubovi, sportaši, sportski djelatnici i svi drugi zainteresirani da se uključe svojim mišljenjem i očitovanjem u javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona za dopunu Zakona o sportu, dostavom očitovanja na priloženom Obrascu na e-mail MZOS do 20. studenog 2014. godine, te da o tome obavijeste i HOO, dostavom istog Obrasca do 18. studenog 2014. godine, na e-mail HOO-a, hoo@hoo.hr kako bi se o predloženom mogao utvrditi stav sustava sporta.

1.) Kako se predloženim dopunama odredbi članaka 75. i 76. Zakona o sportu planira donošenje posebnog pravilnika ministra kojim detaljnije propisalo planiranje, financiranje, izvještavanje i odgovornosti koje se odnose na programe za zadovoljavanje javnih potreba u sportu na državnoj razini, otvaraju se određena pitanja i primjedbe, kao što su: 
- nepostojanje strateškog dokumenta koji bi utvrdio ciljeve razvoja sporta, zadaće nositelja uz već zakonom propisane nadležnosti i druge elemente koji daju bitno određenje u planiranju, financiranju, izvještavanju i odgovornosti a koje se odnose na programe za zadovoljavanje javnih potreba u sportu na svim razinama, pa i na državnoj razini, te 
- usklađenost predloženih dopuna Zakona o sportu sa odredbama novog Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, koji je tek usvojen i stupa na snagu od 1.siječnja 2015., kao i sa odredbama novog Zakona o udrugama koji je stupio na snagu 1. listopada 2014. godine, a koje se odnose i na planiranje, financiranje, izvještavanje i odgovornosti u svim neprofitnim udrugama pa i u području sporta.

2.) Uvođenjem stavka 10. u članak 75. Zakona o sportu daje se ovlaštenje ministru da svojom odlukom utvrdi planirani godišnji iznos financiranja programa za zadovoljavanje javnih potreba u sportu na državnoj razini za HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS. Navedena dopuna, kao i Izmjena Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodijele dijela prihoda od igara na sreću za 2014., predstavljaju izmjenu dosadašnjeg sustava utvrđivanja iznosa sredstava za program javnih potreba u sportu državne razine, koji dovodi HOO ali i nacionalne sportske saveze do pravne i financijske nesigurnosti, krše se osnovna načela autonomije sporta i sportskih udruga, te se derogira njihova uloga i značaj, zagarantirana međunarodnim propisima ali i Zakonom o sportu.

3.) Sukladno navedenom pozivaju se članovi HOO-a i ostale sportske udruge na sudjelovanje u javnoj raspravi, s prilogom predloška HOO-a s očitovanjem o Nacrtu prijedloga Zakona dopunama Zakona o sportu kao informacija, a koji će biti konačno sastavljen i dostavljen MZOS, sukladno očitovanju članova HOO-a.

S poštovanjem,

Predsjednik HOO-a, dr.sc. Zlatko Mateša
Glavni tajnik HOO-a, Josip Čop, dipl.oec.


Nacrt prijedloga Zakona o dopunama Zakona o sportu
Obrazac za očitovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o dopunama Zakona o sportu
Očitovanje HOO-a o Nacrtu prijedloga Zakona o dopunama Zakona o sportu