Obavijest tajništva

   Minimize


SVIM ČLANOVIMA HAKS-a

Poštovani!

Ovim putem vas obavještavamo da HAKS koristi novu mail adresu. Iako je i stara još uvijek u funkciji, molimo vas da u svojim adresarima promijenite haks@zg.t-com.hr u haks@zg.ht.hr .

Do promjene je došlo sustavno od strane HT-a.

Sportski pozdrav,

Nevena Skočić
Sportska tajnica HAKS-a