ODBOR ZA AUTOSPORTOVE - KONTAKTI

   Minimize
 
ČLANOVI ODBORA
Br. Ime i prezime Funkcija Mail/Adresa Mobitel
1. Dragan SERDEN Predsjednik OAS-a
Član UO HAKS-a
- -
2. Miroslav KRPAN Zamjenik predsjednika OAS-a
Stručni suradnik UO HAKS-a
- -
3. Dubravko ČIKOR Sportski direktor A01 - -
4. Sanjin PARO Sportski direktor A02 - -
5. Slaven DEDIĆ Sportski direktor A03 - -
6. Dean GRBAC Sportski direktor A04 - -
7. Vladimir ZADRAVEC Sportski direktor A07 i A09 - -
8. Maja PLAVČAK Sportska direktorica A11 - -
9. Gabrijela JERMAN Predsjednica komisije za suce i volontere - -
10. Boris GORUP Predsjednik Tehničke komisije -  
11. Goran VUJISIĆ Povjerenik za sigurnost - -