ODBOR ZA KARTING SPORT - KONTAKTI

 
ČLANOVI ODBORA
Br. Ime i prezime Funkcija Mail/ Adresa Mobitel
1. Ivan POKOS Predsjednik OKS-a
Član UO HAKS-a
- -
2. Danijel ZELENKO Zamjenik predsjednika OKS-a - -
3. Hrvoje CVITANOVIĆ Stručni suradnik i član UO HAKS-a - -
4. Mario MOSLAVAC Sportski direktor
Predstavnik u CEZ-u
- -
5. Marko PAVIĆ Predsjednik Tehničke komisije - -
6. Dinko HORVATIĆ Predsjednik Komisije za suce i volontere - -
7. Darko KOZARAC Član
Povjerenik za karting školu
- -
8. Vladimir MATKOVIĆ Član
Zamjenik predsjednika Komisije za suce i volontere
- -
9. Božidar BUDISELIĆ Član - -
10.* Suzana POKOS Predstavnica maloljetnih vozača - -
11.* Saša FIŠTER Predstavnik punoljetnih vozača - -
12.* Nevena SKOČIĆ Predstavnica Savjeta organizatora - -
13.* Miroslav KRPAN Suradnik/savjetnik - -
* - bez prava glasa