ODBOR ZA KARTING SPORT - KONTAKTI

 
ČLANOVI ODBORA
Br. Ime i prezime Funkcija Mail/ Adresa Mobitel
1. Ivan POKOS Predsjednik OKS-a
Član UO HAKS-a
ivanpokos@icloud.com
8. Požarinje 11A, 10000 Zagreb
099/8084-485
2. Danijel ZELENKO Zamjenik predsjednika OKS-a info@autoloris.hr
Gorička 16A, 48000 Koprivnica
098/248-080
3. Hrvoje CVITANOVIĆ Stručni suradnik i član UO HAKS-a hrvoje.cvitanovic@mvep.hr
Posilovićeva 3, 10000 Zagreb
099/3592-313
4. Mario MOSLAVAC Sportski direktor
Predstavnik u CEZ-u
mario.moslavac@gmail.com
A.K.Miošića 11, 33000 Virovitica
099/8584-831
5. Marko PAVIĆ Predsjednik Tehničke komisije marko@sivanol.hr
Peteranečki put 26, 10000 Zagreb
091/2340-455
6. Dinko HORVATIĆ Predsjednik Komisije za suce i volontere dinko.horvatic@zg.ht.hr
S.Radića 46, 33000 Virovitica
098/446-265
7. Darko KOZARAC Član
Povjerenik za karting školu
darko.kozarac@fsb.hr
-
095/9000-375
8. Vladimir MATKOVIĆ Član
Zamjenik predsjednika Komisije za suce i volontere
vmatkovic2@gmail.com
Katančićeva 8, 10000 Zagreb
095/1571-953
9. Božidar BUDISELIĆ Član bdd@ri.t-com.hr
Podhum 329, 51218 Dražice
098/9593-893
10.* Suzana POKOS Predstavnica maloljetnih vozača suzana.pokos@gmail.com
8. Požarinje 11A, 10000 Zagreb
098/1912-098
11.* Saša FIŠTER Predstavnik punoljetnih vozača sashafishter@gmail.com
Marka Marulića 11, 42000 Varaždin
098/1375-185
12.* Nevena SKOČIĆ Predstavnica Savjeta organizatora nevena.skocic@gmail.com
J.Dobrile 14, 10410 Velika Gorica
098/233-847
13.* Miroslav KRPAN Suradnik/savjetnik ri-autosport@vip.hr
Titov trg 2/2, 51000 Rijeka
091/1521-303
* - bez prava glasa