Ovdje ste:   Općenito > Struktura

Skupština je najviše tijelo koje upravlja HAKS-om.

Mandat članova Skupštine traje četiri godine.

Skupština se sastoji od zastupnika punopravnih članova udruženih u HAKS i to tako da svaki punopravni član ima jednog zastupnika.

Član Skupštine koji ne obavlja svoju dužnost utvrđenu Statutom ili drugim aktima, odnosno odlukama tijela HAKS-a, može biti opozvan ili u drugim slučajevima zamijenjen. Postupak opoziva ili zamjene isti je kao i kod izbora, što znači da ga pokreće član kojeg taj zastupnik u Skupštini zastupa.

Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine koje između zasjedanja Skupštine upravlja HAKS-om, a bira ga Skupština.

Upravni odbor čine Predsjednik Skupštine koji je ujedno i Predsjednik HAKS-a, predsjednik Odbora za auto sportove (OAS), predsjednik Odbora za karting sport (OKS), koji su članovi Upravnog odbora po funkcijama, dva stručna suradnika - po jedan u OAS-u i OKS-u, te 12 članova Upravnog odbora.

Sve članove Upravnog odbora bira Skupština s kandidacijskih lista.

Za predsjednika HAKS-a, kao i članove Upravnog i Nadzornog odbora, mogu biti birani ugledni gospodarstvenici, društveno - politički radnici i provjereni stručnjaci u auto i/ili karting sportovima. 

Mandat članova Upravnog i Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Upravni odbor je ovlašten između dvije sjednice Skupštine imenovati i/ili razrješavati najviše do dvije osobe - članove Upravnog odbora HAKS-a. Upravni odbor također može razriješiti nekog od aktualnih članova Upravnog odbora u slučaju da ne izvršava njegove obveze u skladu s važećim Statutom HAKS-a, odnosno da ne ispunjava neke druge obveze utvrđene od strane Upravnog odbora.

UPRAVNI ODBOR HAKS-a
u mandatu 2017-2021.
Matko Bolanča predsjednik HAKS-a
Domagoj Kamenski zamjenik predsjednika HAKS-a
Dragan Serden predsjednik OAS-a
Ivan Pokos predsjednik OKS-a
Leo Andreis član Upravnog odbora HAKS-a
Silvio Bajde član Upravnog odbora HAKS-a
Elvis Bolanča član Upravnog odbora HAKS-a
Hrvoje Cvitanović član Upravnog odbora HAKS-a
Nikola Knežić član Upravnog odbora HAKS-a
Miroslav Krpan član Upravnog odbora HAKS-a
Vlado Leko član Upravnog odbora HAKS-a
Goran Popović član Upravnog odbora HAKS-a
Tomislav Sajko član Upravnog odbora HAKS-a
Nenad Suvačarov član Upravnog odbora HAKS-a
Davorin Štetner član Upravnog odbora HAKS-a
Davor Tremac član Upravnog odbora HAKS-a


Nadzorni odbor
sastoji se od tri člana koja bira Skupština i mandat im traje četiri godine. Mogu biti birani ponovno, a prilikom izbora treba imati u vidu stručnost kandidata za poslove koje obavlja Nadzorni odbor.

Za člana Nadzornog odbora ne može biti birana osoba koja je izabrana u druga tijela HAKS-a.

Nadzorni odbor iz svog sastava bira predsjednika na prvoj sjednici Nadzornog odbora poslije izbora.

NADZORNI ODBOR HAKS-a
u mandatu 2017-2021.
Dubravko Marković predsjednik Nadzornog odbora
Ante Baumgartner član
Valmer Brenko član


Glavni tajnik HAKS-a
u mandatu 2017-2021. godine, imenovan od strane Upravnog odbora HAKS-a je Zrinko Gregurek.

Stručni odbori (OAS i OKS), su izvršna tijela Upravnog odbora koji predlažu, utvrđuju i provode sportsku djelatnost u okviru HAKS-a, a samostalni su u svom djelokrugu rada u dijelu koji je propisan njihovim poslovnicima o radu i drugim aktima koje odobrava Upravni odbor. Na čelu OAS-a i OKS-a su predsjednici izabrani na Skupštini HAKS-a.

Stručni odbori mogu imenovati specijalizirane komisije za pojedinu sportsku disciplinu ili više njih zajedno, kojima tada rukovode sportski direktori.

Osim gore navedenih komisija, u okviru OAS-a i OKS-a djeluju komisije za suce i volontere i tehničke komisije na čelu sa predsjednicima koji su po funkciji članovi stručnih odbora.

Članove stručnih odbora imenuje Upravni odbor, na prijedlog predsjednika svakog od dva stručna odbora, iz redova članstva HAKS-a, na mandat od četiri godine i mogu biti ponovo izabrani.

Sve licencirane vozačice i licencirani vozači članovi su Komisije sportaša u HAKS-u. Komisija sportaša samostalno bira predsjednika te komisije, a po jedan ovlašten predstavnik te komisje može prisustvovati sastancima Upravnog odbora HAKS-a, OAS-a i OKS-a.

Prestavnici Komisije sportaša mogu na sastancima sudjelovati u raspravama, ali nemaju pravo glasanja.

Upravni odbor HAKS-a ima i opće komisije koje su nadležne za pojedine aktivnosti HAKS-a, te članovi tih komisija odgovaraju direktno Upravnom odboru HAKS-a.

ODBOR ZA AUTOSPORTOVE
u mandatu 2017-2021.
Dragan Serden predsjednik OAS-a
Miroslav Krpan stručni suradnik u OAS-u
zamjenik predsjednika OAS-a
Dubravko Čikor sportski direktor za kružne utrke (A01)
Sanjin Paro sportski direktor za brdske utrke (A02)
Slaven Dedić sportski direktor za rally (A03)
Dean Grbac sportski direktor za autocross (A04)
Vladimir Zadravec sportski direktor za autoslalom (A09)
Maja Plavčak sportski direktor za kronometar vožnje (A11)
Gabrijela Jerman predsjednica komisije za suce i volontere
Boris Gorup predsjednik Tehničke komisije
Goran Vujisić povjerenik za sigurnost OAS-a
 
TEHNIČKA KOMISIJA OAS-a (TKAS)
u mandatu 2017-2021.
Boris Gorup predsjednik
Juraj Popović član
Slavko Peračković član
 
KOMISIJA ZA SUCE I VOLONTERE OAS-a
u mandatu 2017-2021.
Gabrijela Jerman predsjednica
Miroslav Krpan zamjenik predsjednice
Nataša Damarija član
Zlatko Grotić član
Dino Deljkić član
Tino Barada član
Aleksandar Rajkov član
 
ODBOR ZA KARTING SPORT
u mandatu 2017-2021.
Ivan Pokos predsjednik OKS-a
Hrvoje Cvitanović stručni suradnik u OKS-u
Danijel Zelenko član
zamjenik predsjednika OKS-a
Mario Moslavac član
sportski direktor OKS-a
Marko Pavić član
predsjednik Tehničke komisije OKS-a
Dinko Horvatić član
predsjednik komisije za suce i volontere
Darko Kozarac član
povjerenik za karting školu
Vladimir Matković član OKS-a
Božidar Budiselić član OKS-a
 
STALNI SURADNICI OKS-a BEZ PRAVA GLASA
u mandatu 2017-2021.
Suzana Pokos predstavnica maloljetnih vozača
Saša Fišter predstavnik punoljetnih vozača
Nevena Skočić predstavnica organizatora
Miroslav Krpan savjetnik
 
KOMISIJA ZA SUCE I VOLONTERE OKS-a
u mandatu 2017-2021.
Dinko Hrovatić predsjednik
Vladimir Matković zamjenik predsjednika
Mihael Kin član
Ivan Kralj član
Ivica Deriš član
Anita Lacković član
Anđelko Ribić član
Tomislav Kolec član


Apelacijska komisija
je najviša instanca unutar HAKS-a u žalbenom postupku koji se odnosi na sportske pravilnike. Djeluje u skladu s međunarodnim pravilnicima o auto i karting sportovima kao i pravilnicima HAKS-a. Djeluje u skladu s Poslovnikom o radu Apelacijske komisije koji utvrđuje Upravni odbor. Ovisno o grani o kojoj se raspravlja sastavljena je:

APELACIJSKA KOMISIJA OAS-a
predstavnik Upravnog odbora -
član Odbora za autosportove -
član Odbora za autosportove -
član Odbora za autosportove -
član Odbora za autosportove -
Stručni suradnik – odvjetnik bez prava glasa
 
APELACIJSKA KOMISIJA OKS-a
predstavnik Upravnog odbora -
član Odbora za karting sport -
član Odbora za karting sport -
član Odbora za karting sport -
član Odbora za karting sport -
Stručni suradnik – odvjetnik bez prava glasa


Arbitražna komisija
je najviša instanca unutar HAKS-a u žalbenom postupku koji se odnosi na materijalna potraživanja. Djeluje u skladu s Poslovnikom o radu Arbitražne komisije koji utvrđuje Upravni odbor.

ARBITRAŽNA KOMISIJA HAKS-a
zamjenik Predsjednika HAKS-a predsjednik
zamjenik Predsjednika HAKS-a član
Glavni tajnik HAKS-a član
Stručni suradnik – odvjetnik bez prava glasa
 
KOMISIJA ZA ODNOSE S MEDIJIMA
u mandatu 2017-2021.
Miroslav Krpan -
 
 
ZDRAVSTVENA KOMISIJA HAKS-a
u mnadatu 2017-2021.
Dr. Mirko Grgurev predsjednik Zdravstvene komisije
Dr. Damir Baumgartner član
Dr. Mario Ćuk član
Dr. Marin Marinović član
Dr. Neven Varljen član
Dr. Elvis Černeka član


Disciplinski sudac
je tijelo prvog stupnja u disciplinskom postupku. Djeluje u skladu s odredbama Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti u auto i karting sportovima.

DISCIPLINSKI SUDAC ZA AUTO SPORTOVE
u mandatu 2017-2021.
Darko Krpan disciplinski sudac
 
DISCIPLINSKI SUDAC ZA KARTING SPORT
u mandatu 2017-2021.
Darko Krpan disciplinski sudac


Disciplinska komisija
je tijelo drugog stupnja u žalbenom postupku koji se odnosi na disciplinske prekršaje. Djeluje u skladu s odredbama Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti u auto i karting sportovima. Predsjednik OAS-a ili OKS-a mora biti imenovan članom Disciplinske komisije ovisno o tome u kojoj se grani vodi disciplinski postupak.

DISCIPLINSKA KOMISIJA HAKS-a
u mandatu 2017-2021.
Leo Andreis predsjednik Disciplinske komisije
Predsjednik OAS-a ili OKS-a član
Član OAS-a ili OKS-a član
Stručni suradnik – odvjetnik eventualno prema pozivu predsjednika
bez prava glasa
 
KOMISIJA ZA EDUKACIJU
u mandatu 2017-2021.
Marin Vuković -
Mirko Grgurev -
Boris Gorup -
Gabrijela Jerman -
Goran Vujisić -
Član iz Hrvatske olimpijske akademije -
Član iz Ministarstva znanosti i obrazovanja
(ili srodne institucije, a nadležne za kurikulume)
-
 
PREDSTAVNICI HAKS-a U MEĐUNARODNIM TIJELIMA
u mandatu 2017-2021.
Zrinko Gregurek član FIA WMSC-a
predsjednik CEZ-a
Sanjin Paro član FIA Hill Climb komisije
Slaven Dedić član FIA Off Road komisije
Mario Moslavac delegat za karting u CEZ-u