Ovdje ste:   Pravilnici > Obrasci

Obrasci

   Minimize
   
Datum objave Dokument
22.11.16. Skupna zamolba za izdavanje vozačkih licenci
22.11.16. Skupna zamolba za izdavanje sudačkih licenci
16.01.17. A09-Skupni prijavni list
16.01.17. A09-Zahtjev za izmjenu stanja u odnosu na listu prijava
16.01.17. A09-Tehnički prijam
16.01.17. A09-Prijedlog žirija-Dodatna tehnička provjera vozač-ica tijekom natjecanja
16.01.17. A09-Zapisnik pojedinačene tehničke provjere
16.01.17. A09-Nalog o pregledu vozila po prigovoru
16.01.17. A09-Zbirni zapisnik tehničke provjere
16.01.17. A09-Zapisnik TKO-a na natjecanju
16.01.17. A09-Izvješće dežurnog liječnika na natjecanju
24.05.17. TKAS 7-Zahtjev za izdavanje/promjenu knjižice natjecateljskog vozila
24.05.17. TKAS 8-Zahtjev za izdavanje knjižice starodobnog natjecateljskog vozila (HTP-FIA)
24.05.17. TKAS 9-Zahtjev za odobravanje/homologaciju sigurnosnog kaveza

07.03.16. A02-Predložak posebnog pravilnika za organizatore brdskih natjecanja
05.04.16. A02-Predložak plana sigurnosti
20.05.16. Zamolba za izdavanje dozvole za nastup u inozemstvu
20.05.16. Zamolba za izdavanje privremene licence višeg ranga
03.02.16. Javnobilježnička izjava-Suglasnost za nastup malodobnika na auto utrkama
03.02.16. Javnobilježnička izjava-Suglasnost za nastup malodobnika na karting utrkama

07.04.15. Karting-Zamolba za izdavanje mehaničarske licence

17.04.13. Zamolba za izdavanje teamske licence
14.05.10. A03-Izvještaj promatrača HAKS-a za MRPH i PH

06.04.12. A01-Prijavni list
06.04.12. A02-Prijavni list
25.04.12. A02-Izvješće promatrača HAKS-a
06.04.12. A03-Prijavni list
06.04.12. A04-Prijavni list
06.04.12. A07-Prijavni list
06.04.12. A11-Prijavni list
12.01.12. Karting-Javnobilježnička izjava o suglasnosti za nastup na karting natjecanjima

01.09.11. Zamolba za izdavanje privremene vozačke licence višeg ranga
01.09.11. Zamolba za izdavanje dozvole za nastup u inozemstvu
28.04.11. Sigurnosna oprema vozača
05.04.11. Karting-Narudžbenica za gume

18.02.10. Zamolba za izdavanje ili produljenje vozačke licence
17.02.10. A03-Sadržaj Posebnog pravilnika
05.03.10. A03-Upute prisustva na sjednica Sportske komisije i distribucije dokumenata
17.02.10. A03-Sistem numeriranja dokumenata
17.02.10. A03-Registar dokumenata
17.02.10. A03-Bilten Sportske komisije
05.03.10. A03-Prijedlog rasporeda sjednica Sportske komisije
17.02.10. A03-Dnevni red sjednice Sportske komisije br.1
17.02.10. A03-Dnevni red sjednice Sportske komisije prije zadnjeg dana
17.02.10. A03-Dnevni red sjednice Sportske komisije nakon relija
17.02.10. A03-Komunikacija Sportske komisije za sve natjecatelje
17.02.10. A03-Komunikacija Sportske komisije za pojedinog natjecatelja
17.02.10. A03-Odluka Sportske komisije za sve natjecatelje
17.02.10. A03-Odluka Sportske komisije za pojedinog natjecatelja
17.02.10. A03-Bilten Direktora natjecanja
17.02.10. A03-Izvještaj br.1 Direktora natjecanja
17.02.10. A03-Izvještaj br.2 Direktora natjecanja
17.02.10. A03-Izvještaj br.3 Direktora natjecanja
17.02.10. A03-Komunikacija Direktora natjecanja za sve natjecatelje
17.02.10. A03-Komunikacija Direktora natjecanja za pojedinog natjecatelja
17.02.10. A03-Odluka Direktora natjecanja za sve natjecatelje
17.02.10. A03-Odluka Direktora natjecanja za pojedinog natjecatelja
08.04.10. Karting-Prijavni list
12.04.10. Karting-Zapisnik vaganja

09.01.09. Zamolba za izdavanje ili produljenje sudačke licence
25.03.09. Izvješće promatrača natjecanja discipline A09
24.03.09. FIA-Historic Technical Passport
11.02.09. FIA-2009 FIA European Rally Championship Registration Form
27.01.09. HOO-Zahtjev za kategorizaciju sportaša

20.03.08. Prijava teama na natjecanju
10.03.08. Izjava o spornom slučaju na natjecanju
10.03.08. Odluka po prigovoru na natjecanju
10.03.08. Sportska kazna na natjecanju
10.03.08. Obrazac za obračun Putnih troškova

22.05.07. Preporučeni obrazac za prigovor na tijek odvijanja natjecanja
22.05.07. Preporučeni obrazac za prigovor na tehničku ispravnost vozila
27.02.07. Prijedlog završnog tehničkog pregleda za disciplinu A07
27.02.07. Obavijest o završnom tehničkom pregledu za disciplinu A07
27.02.07. Izvješće dežurnog liječnika na natjecanju za disciplinu A07
27.02.07. Izvješće voditelja prostora za završnu kontrolu automobila za disciplinu A07

21.04.06. Izvješće nadzornog suca HAKS-a za disciplinu A01
10.05.06. Izvješće nadzornog suca HAKS-a za disciplinu A04
19.04.06. Karting-Bilten žirija
19.04.06. Karting-Odluka žirija
19.04.06. Karting-Odluka žirija o kazni
19.04.06. Karting-Odluka žirija vezana za prigovor
19.04.06. Karting-Pravo na apel

12.10.05. Zahtjev za izdavanje Knjižice natjecateljskog vozila
12.10.05. Zahtjev za izdavanje Knjižice natjecateljskog vozila za disciplinu A09
09.05.05. Karting-Izvješće nadzornog suca HAKS-a
26.04.05. Karting-Obrazac za tehnički pregled vozila
17.03.05. Karting-Protest vozača na nepravilnosti na utrci
26.04.05. Karting-Protest na tehničku ispravnost vozila