Ovdje ste:   Pravilnici > Obrasci

Obrasci

   Minimize
   
Datum objave Dokument
20.06.18. Skupna zamolba za izdavanje vozačkih licenci
20.06.18. Skupna zamolba za izdavanje sudačkih licenci
20.06.18. Zamolba za izdavanje ili produljenje vozačke licence
20.06.18. Zamolba za izdavanje ili produljenje sudačke licence
18.07.18. Zamolba za izdavanje dozvole za nastup u inozemstvu
20.06.18. Zamolba za izdavanje privremene licence višeg ranga
20.06.18. Zamolba za izdavanje teamske licence
14.02.18. Izvješće s nesreće
25.04.18. A09-Skupni prijavni list
25.04.18. A09-Zahtjev za izmjenu stanja u odnosu na listu prijava
25.04.18. A09-Tehnički prijam
25.04.18. A09-Prijedlog žirija-Dodatna tehnička provjera vozač-ica tijekom natjecanja
25.04.18. A09-Zapisnik pojedinačene tehničke provjere
25.04.18. A09-Nalog o pregledu vozila po prigovoru
25.04.18. A09-Zbirni zapisnik tehničke provjere
25.04.18. A09-Zapisnik TKO-a na natjecanju
25.04.18. A09-Izvješće dežurnog liječnika na natjecanju
12.04.18. Karting-Tehnički pregled/Tehnical review

24.05.17. TKAS 7-Zahtjev za izdavanje/promjenu knjižice natjecateljskog vozila
24.05.17. TKAS 8-Zahtjev za izdavanje knjižice starodobnog natjecateljskog vozila (HTP-FIA)
24.05.17. TKAS 9-Zahtjev za odobravanje/homologaciju sigurnosnog kaveza
15.09.17. TKAS-Sigurnosna oprema vozača

07.03.16. A02-Predložak posebnog pravilnika za organizatore brdskih natjecanja
05.04.16. A02-Predložak plana sigurnosti
03.02.16. Javnobilježnička izjava-Suglasnost za nastup malodobnika na auto utrkama
03.02.16. Javnobilježnička izjava-Suglasnost za nastup malodobnika na karting utrkama

07.04.15. Karting-Zamolba za izdavanje mehaničarske licence

14.05.13. A03-Izvještaj promatrača HAKS-a za MRPH i PH

25.04.12. A02-Izvješće promatrača HAKS-a
12.01.12. Karting-Javnobilježnička izjava o suglasnosti za nastup na karting natjecanjima