Ovdje ste:   Pravilnici > Obrasci

Obrasci

   Minimize
   
Datum objave Dokument
08.01.18. Skupna zamolba za izdavanje vozačkih licenci
08.01.18. Skupna zamolba za izdavanje sudačkih licenci
08.01.18. Zamolba za izdavanje ili produljenje vozačke licence
08.01.18. Zamolba za izdavanje ili produljenje sudačke licence

16.01.17. A09-Skupni prijavni list
16.01.17. A09-Zahtjev za izmjenu stanja u odnosu na listu prijava
16.01.17. A09-Tehnički prijam
16.01.17. A09-Prijedlog žirija-Dodatna tehnička provjera vozač-ica tijekom natjecanja
16.01.17. A09-Zapisnik pojedinačene tehničke provjere
16.01.17. A09-Nalog o pregledu vozila po prigovoru
16.01.17. A09-Zbirni zapisnik tehničke provjere
16.01.17. A09-Zapisnik TKO-a na natjecanju
16.01.17. A09-Izvješće dežurnog liječnika na natjecanju
24.05.17. TKAS 7-Zahtjev za izdavanje/promjenu knjižice natjecateljskog vozila
24.05.17. TKAS 8-Zahtjev za izdavanje knjižice starodobnog natjecateljskog vozila (HTP-FIA)
24.05.17. TKAS 9-Zahtjev za odobravanje/homologaciju sigurnosnog kaveza
15.09.17. TKAS-Sigurnosna oprema vozača

07.03.16. A02-Predložak posebnog pravilnika za organizatore brdskih natjecanja
05.04.16. A02-Predložak plana sigurnosti
20.05.16. Zamolba za izdavanje dozvole za nastup u inozemstvu
20.05.16. Zamolba za izdavanje privremene licence višeg ranga
03.02.16. Javnobilježnička izjava-Suglasnost za nastup malodobnika na auto utrkama
03.02.16. Javnobilježnička izjava-Suglasnost za nastup malodobnika na karting utrkama

07.04.15. Karting-Zamolba za izdavanje mehaničarske licence

17.04.13. Zamolba za izdavanje teamske licence
14.05.13. A03-Izvještaj promatrača HAKS-a za MRPH i PH

25.04.12. A02-Izvješće promatrača HAKS-a
12.01.12. Karting-Javnobilježnička izjava o suglasnosti za nastup na karting natjecanjima