štopericaciljna zastavica 1. 22.04.-23.04.06. - Poreč
2. 30.04.-01.05.06. - Solin
3. 01.07.-02.07.06. - Grobnik
4. 15.07.-16.07.06. - Požega
5. 08.09.-10.09.06. - Grobnik
6. 23.09.-24.09.06. - Požega
7. 14.10.-15.10.06. - Dugopolje
DISCIPLINA A01 - UTRKE NA KRUŽNIM STAZAMA
KONAČNI REZULTATI
U skladu sa istima mogu se održati svečana proglašenja i podjele športskih priznanja.

KLASA I - ŠKODA OCTAVIA
Poz. S.b. Vozač Klub 1 2 3 4 5 6 7 Ukup.
1. 1 Marko Sitarić KK Koprivnica 5 10 10 6 10 10 20 71
2. 11 Zoran Kotromanović AMD Matulji Racing - - 7,5 10 7,5 6 - 31
3. 5 Dalibor Žurić SAK Split - od 6 7,5 od 7,5 od 21
4. 2 Dario Čikor AK Dubrovnik Racing od 7,5 - - 6 - od 13,5
5. 7 Maro Franić AK Dubrovnik Racing - 6 5 - - - - 11
6. 3 Dubravko Čikor AK Dubrovnik Racing - - 4 - - - - 4
- 6 Josip Matić AMK Split Motorsport - od - - - - - 0
 
KLASA II - FORD FOCUS
Poz. S.b. Vozač Klub 1 2 3 4 5 6 7 Ukup.
1. 14 Patrik Sirotić AMK Buzet - - 10 10 15 7,5 15 57,5
2. 13 Mario Šarik AK Dubrava ns 6 7,5 - 10 6 8 37,5
3. 23 Siniša Krainc AMD INA Millennium - - - - - 10 20 30
4. 22 Antonio Gavranović AK Dubrovnik Racing - - - - 12 5 12 29
5. 11 Marko Pavić AK Speedy isk ns - - 20 - - 20
6. 12 Donald Milokanović AMK Skok Racing 5 10 - - - - - 15
7. 25 Ivo Ivančević AK Speedy - - - - - - 10 10
8. 20 Boris Boras AMD Matulji Racing - - - - 8 - - 8
9. 14 Ante Alduk SAK Split - 7,5 - - - - - 7,5
10. 21 Goran Zlatar AK HBT Racing - - - - 6 - - 6
11. 24 Željko Marković AK Info Kart - - - - - 4 - 4
 
KLASA III - FIA GRUPA N
Poz. S.b. Vozač Klub 1 2 3 4 5 6 7 Ukup.
1. 31 Denis Šroler AAMK Sveučilište 5 10 7,5 10 10 - - 42,5
2. 33 Božo Prnić AK Dubrovnik Racing - - - - - - 20 20
3. 137 Dino Butorac AMD Matulji Racing - - 10 - 7,5 - - 17,5
 
KLASA IV - ŠKODA FELICIA
Poz. S.b. Vozač Klub 1 2 3 4 5 6 7 Ukup.
1. 52 Roberto Rauš KU Novog Marofa 5 7,5 10 ns 6 10 20 58,5
2. 66 Dario Šamec AMK Stubaki 3,75 6 5 10 7,5 5 15 52,25
3. 51 Branimir Radić AK Dubrava - - 7,5 - 10 6 - 23,5
4. 54 Tomislav Radić AK Dubrava - - 6 - - 7,5 - 13,5
5. 53 Srečko Bura AMK Split Motorsport - ns - - - - 12 12
6. 54 Đivo Franić AK Dubrovnik Racing - 10 - - - - - 10
7. 55 Božo Prnić AK Dubrovnik Racing - - - 7,5 - - - 7,5
 
KLUBOVI
Poz. Klub 1 2 3 4 5 6 7 Ukup.
1. AK DUBROVNIK RACING 0 23,5 9 7,5 18 5 32 95
2. AK DUBRAVA 0 6 21 - 20 19,5 8 74,5
3. KK KOPRIVNICA 5 10 10 6 10 10 20 71
4. KU NOVOG MAROFA 5 7,5 10 0 6 10 20 58,5
5. AMK BUZET - - 10 10 15 7,5 15 57,5
6. AMD MATULJI RACING - - 17,5 10 23 6 - 56,5
7. AMK STUBAKI 3,75 6 5 10 7,5 5 15 52,25
8. AAMK SVEUČILIŠTE 5 10 7,5 10 10 - - 42,5
9. AMD INA MILLENNIUM - - - - - 10 20 30
10. AK SPEEDY 0 0 - - 20 - 10 30
11. SAK SPLIT - 7,5 6 7,5 0 7,5 0 28,5
12. AMK SKOK RACING 5 10 - - - - - 15
13. AMK SPLIT MOTORSPORT - 0 - - - - 12 12
14. AK HBT RACING - - - - 6 - - 6
15. AK INFO KART - - - - - 4 - 4
 
Generalni sponzor HAKS-a: INA