štopericaciljna zastavica 1. 14.-16.05.10. - Croatia Rally I
2. 14.-16.05.10. - Croatia Rally II
3. 25.-26.06.10. - Novi Vinodolski
4. 15.-16.10.10. - Pula
5. 12.-14.11.10. - Poreč
 
MEĐUNARODNO REGIONALNO PRVENSTVO HRVATSKE
DISCIPLINA A03 - AUTORALLY
PRVENSTVO HRVATSKE

KONAČNI REZULTATI
VOZAČI SUVOZAČI KLUBOVI

UKUPNI REDOSLIJED
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 5 Ukupno
1. Juraj Šebalj AK Sljeme 18,75 12,5 15 13 14 73,25
2. Reno Turk AK Delta 12,75 8,5 6,5 1,5 9 38,25
3. Marinko Stanić AK Matulji Racing 9,75 6,5 5,5 5,5 od 27,25
4. Ivan Bahorić AK Delta 2,25 3,5 2,5 4,5 5,5 18,25
5. Branko Labaš AK Stubaki 6,75 5,5 1,5 1,5 1,5 16,75
6. Marko Đurković AK Stubaki 3,75 2,5 1,5 1,5 4,5 13,75
7. Tomislav Šepić AK Rijeka 8,25 od 4,5 - - 12,75
8. Marsel Katić AK Matulji Racing 5,25 1,5 od 1,5 2,5 10,75
9. Dražen Somek AKK Zanatlija 2,25 1,5 1,5 1,5 1,5 8,25
10. Nikola Dobrila AK Istra Racing Team od od - 6,5 - 6,5
11. Boro Mateša AK Matulji Racing od 4,5 1,5 od - 6
12. Paulo Petretić AK Matulji Racing 2,25 od 1,5 1,5 od 5,25
13. Lana Sutlović AK Delta 2,25 1,5 1,5 - - 5,25
- Goran Francetić AK CRO Dakar Team od - od od - 0
 
GRUPA N
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 5 Ukupno
1. Juraj Šebalj AK Sljeme 18,75 12,5 15 13 14 73,25
2. Reno Turk AK Delta 12,75 8,5 7 1,5 9,5 39,25
3. Marinko Stanić AK Matulji Racing 9,75 6,5 5,5 5,5 od 27,25
4. Tomislav Šepić AK Rijeka 8,25 od 4,5 - - 12,75
5. Boro Mateša AK Matulji Racing od 5,5 2,5 od - 8
6. Nikola Dobrila AK Istra Racing Team od od - 6,5 - 6,5
- Goran Francetić AK CRO Dakar Team od - od od - 0
 
GRUPA A
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 5 Ukupno
1. Ivan Bahorić AK Delta 8,25 10,5 14 12 11,5 56,25
2. Branko Labaš AK Stubaki 18 13 8,5 8,5 4,5 52,5
3. Marko Đurković AK Stubaki 10,5 8 11 6,5 9 45
4. Marsel Katić AK Matulji Racing 14,25 6,5 od 5,5 5,5 31,75
5. Dražen Somek AKK Zanatlija 5,25 3,5 5 2,5 2,5 18,75
6. Paulo Petretić AK Matulji Racing 6,75 od 7 4,5 od 18,25
7. Lana Sutlović AK Delta 2,25 2,5 3,5 - - 8,25
 
GRUPA S
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 5 Ukupno
1. Alen Peruč AK Zrinski 18 12 11 12 11 64
2. Robert Grbac ASK Kastavac 9,75 8,5 8,5 od 7 33,75
3. Dario Šamec AK Stubaki od 7 7 15 od 29
4. Igor Krišto AK RI Autosport od - 4 - od 4
5. Tomislav Škalić AK Delta - - 2,5 od od 2,5
 
KLASA N2+N3
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 5 Ukupno
1. Reno Turk AK Delta 21 14 14 8 14 71
2. Marinko Stanić AK Matulji Racing 16,5 11 11 14 od 52,5
3. Tomislav Šepić AK Rijeka 12,75 od 8,5 - - 21,25
4. Boro Mateša AK Matulji Racing od 8,5 6,5 od - 15
 
KLASA A5
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 5 Ukupno
1. Ivan Bahorić AK Delta 9,75 11 15 15 13 63,75
2. Branko Labaš AK Stubaki 19,5 14 9 11 5 58,5
3. Marko Đurković AK Stubaki 12 8,5 12 8,5 10,5 51,5
4. Marsel Katić AK Matulji Racing 15,75 7 od 7 6,5 36,25
5. Dražen Somek AKK Zanatlija 5,25 5,5 5,5 2,5 3,5 22,25
6. Paulo Petretić AK Matulji Racing 7,5 od 7,5 5,5 od 20,5
7. Lana Sutlović AK Delta 3,75 4 4 - - 11,75
 
KLASA S9
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 5 Ukupno
1. Alen Peruč AK Zrinski 22,5 15 12 12 15 76,5
2. Robert Grbac ASK Kastavac 18 12 9 od 9 48
3. Dario Šamec AK Stubaki od 9 7,5 15 od 31,5
4. Igor Krišto AK RI Autosport od - 6 - od 6
5. Tomislav Škalić AK Delta - - 4,5 od od 4,5
 
SKUPINA I
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 5 Ukupno
1. Ivan Bahorić AK Delta 7,5 8 10 10 10 45,5
2. Branko Labaš AK Stubaki 15 10 6 8 3 42
3. Marko Đurković AK Stubaki 9 6 8 6 8 37
4. Marsel Katić AK Matulji Racing 12 5 od 5 5 27
5. Paulo Petretić AK Matulji Racing 6 od 5 4 od 15
6. Dražen Somek AKK Zanatlija 4,5 4 4 1 1 14,5
7. Lana Sutlović AK Delta 3 3 3 - - 9
 
Dolje navedeni vozači su nastupili na natjecanjima,
ali nisu ispunili uvjete iz Članka 37. Dodatka A03 Pravilniku o autošportovima.
(nastup na minimalno 3 natjecanja na području RH)
 
UKUPNI REDOSLIJED
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 5 Ukupno
- Niko Pulić AK Dubrovnik Racing - - 11 10,5 - 21,5
- Viliam Prodan AK Buzet Autosport - - - - 6,5 6,5
- Ivica Siladić AK Sljeme - - - 1,5 3,5 5
- Dino Stelmah AK Delta 2,25 1,5 - - - 3,75
- Moreno Luksetić AK Zrinski - - 3,5 - - 3,5
- Tomas Hrvatin AK Matulji Racing - - - 3,5 od 3,5
- David Pelicar AK Istra Racing Team - - - 1,5 1,5 3
- Darko Ladavac AK Istra Racing Team - - - 1,5 1,5 3
- Igor Puž AK Opatija Motorsport od - - 2,5 - 2,5
- Sebastijan Ivšić AK Zrinski - - - 1,5 - 1,5
- Davor Mihelić AK Grobnik - - - od 1,5 1,5
- Hrvoje Perharić AMK Dugo Selo - - - 1,5 - 1,5
- Boris Seccareccia AK Opatija - - 1,5 - - 1,5
- Marin Galić AK Opatija Motorsport od - - - - 0
- Tomislav Grubiša AK Oneum - - od - - 0
- Tomislav Muhvić AK Pula-Rovinj - - - od - 0
- Krešimir Ravenščak AK Delta - - - od - 0
- Daniel Šaškin AK Istra Racing Team - - - od - 0
- Pietro Da Rin Spaletta AK Skok Racing - - - - od 0
- Sandi Jugovac AK Istra Racing Team - - - - od 0
 
GRUPA N
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 5 Ukupno
- Niko Pulić AK Dubrovnik Racing - - 11 10,5 - 21,5
- David Pelicar AK Istra Racing Team - - - 1,5 5,5 7
- Viliam Prodan AK Buzet Autosport - - - - 6,5 6,5
- Darko Ladavac AK Istra Racing Team - - - 1,5 4,5 6
- Tomas Hrvatin AK Matulji Racing - - - 4,5 od 4,5
- Moreno Luksetić AK Zrinski - - 3,5 - - 3,5
- Igor Puž AK Opatija Motorsport - - - 3,5 - 3,5
- Sebastijan Ivšić AK Zrinski - - - 2,5 - 2,5
- Hrvoje Perharić AMK Dugo Selo - - - 1,5 - 1,5
- Tomislav Grubiša AK Oneum - - od - - 0
- Tomislav Muhvić AK Pula-Rovinj - - - od - 0
- Krešimir Ravenščak AK Delta - - - od - 0
- Daniel Šaškin AK Istra Racing Team - - - od - 0
- Pietro Da Rin Spaletta AK Skok Racing - - - - od 0
- Sandi Jugovac AK Istra Racing Team - - - - od 0
 
GRUPA A
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 5 Ukupno
- Ivica Siladić AK Sljeme - - - 3,5 6,5 10
- Dino Stelmah AK Delta 3,75 4,5 - - - 8,25
- Davor Mihelić AK Grobnik - - - od 3,5 3,5
- Boris Seccareccia AK Opatija - - 2,5 - - 2,5
- Marin Galić AK Opatija Motorsport od - - - - 0
- Igor Puž AK Opatija Motorsport od - - - - 0
 
GRUPA S
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 5 Ukupno
- Branko Jemrić AK Astra 22,5 15 - - - 37,5
- Milan Brozinić AK Klek - - 15 - - 15
- Nenad Lončarić AKK Sveta Nedelja - - - - 15 15
- Juraj Combaj AK Delta - - 5,5 9 - 14,5
- Krešimir Ravenščak AK Delta - - - - 8,5 8,5
- Marko Cavor AKK Zanatlija - - - - 5,5 5,5
- Tomislav Grubiša AK Oneum - - - - 4 4
- Goran Glad AK INA Millennium - - 1,5 - - 1,5
- Sandro Miskić AK Istra Racing Team od - - - - 0
- Vedran Drndić AK Istra Racing Team - - - od - 0
- Marin Koraca AK Istra Racing Team - - - - od 0
- Dino Nekić AK Matulji Racing - - - - od 0
- Boris Seccareccia AK Opatija - - - - od 0
- Muhamedali Maksuti AK Istra Racing Team - - - - ns 0
 
KLASA N1
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 5 Ukupno
- David Pelicar AK Istra Racing Team - - - 12 15 27
- Darko Ladavac AK Istra Racing Team - - - 15 12 27
- Sandi Jugovac AK Istra Racing Team - - - - od 0
 
KLASA N2+N3
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 5 Ukupno
- Tomas Hrvatin AK Matulji Racing - - - 10,5 od 10,5
- Viliam Prodan AK Buzet Autosport - - - - 10,5 10,5
- Tomislav Grubiša AK Oneum - - od - - 0
- Tomislav Muhvić AK Pula-Rovinj - - - od - 0
- Krešimir Ravenščak AK Delta - - - od - 0
- Pietro Da Rin Spaletta AK Skok Racing - - - - od 0
 
KLASA A5
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 5 Ukupno
- Ivica Siladić AK Sljeme - - - 4 8 12
- Boris Seccareccia AK Opatija - - 2,5 - - 2,5
 
KLASA A6+A7
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 5 Ukupno
- Dino Stelmah AK Delta 18,75 12,5 - - - 31,25
- Davor Mihelić AK Grobnik - - - od 12,5 12,5
- Marin Galić AK Opatija Motorsport od - - - - 0
- Igor Puž AK Opatija Motorsport od - - - - 0
 
KLASA S8
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 5 Ukupno
- Juraj Combaj AK Delta - - 7,5 15 - 22,5
- Marko Cavor AKK Zanatlija - - - - 15 15
- Boris Seccareccia AK Opatija - - - - od 0
 
KLASA S9
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 5 Ukupno
- Milan Brozinić AK Klek - - 15 - - 15
- Krešimir Ravenščak AK Delta - - - - 12 12
- Tomislav Grubiša AK Oneum - - - - 7,5 7,5
- Goran Glad AK INA Millennium - - 3 - - 3
- Sandro Miskić AK Istra Racing Team od - - - - 0
- Vedran Drndić AK Istra Racing Team - - - od - 0
- Marin Koraca AK Istra Racing Team - - - - od 0
- Dino Nekić AK Matulji Racing - - - - od 0
- Muhamedali Maksuti AK Istra Racing Team - - - - ns 0
 
SKUPINA I
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 5 Ukupno
- Ivica Siladić AK Sljeme - - - 3 6 9
- David Pelicar AK Istra Racing Team - - - 1 4 5
- Darko Ladavac AK Istra Racing Team - - - 2 2 4
- Boris Seccareccia AK Opatija - - 2 - - 2
- Sandi Jugovac AK Istra Racing Team - - - - od 0
 
VOZAČI SUVOZAČI KLUBOVI