štopericaciljna zastavica 1. 27.03.11. - Tar (LK)
2. 27.03.11. - Tar (DK)
3. 16.10.11. - Poreč
4. 06.11.11. - Novigrad
DISCIPLINA A11 - KRONOMETAR VOŽNJE
KUP HRVATSKE

KONAČNI REZULTATI PO ZAVRŠETKU SEZONE
UKUPNO KLASE

KLASA 1 - SERIJSKI 1200
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 Ukupno
1. Leo Ilinić AK Matulji Racing 15 12 20 20 67
2. Deni Drušković AK Buzet Autosport 20 15 15 15 65
3. Darko Ladavac AK Istra Racing Team 12 20 12 12 56
4. Samanta Sinčić Borovac AK Skok Racing 10 10 - - 20
5. Leo Rudan AK Opatija - - 10 10 20
 
KLASA 2 - SERIJSKI 1600
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 Ukupno
1. Albert Ivančić AK Istra Racing Team 20 15 15 15 65
2. Paolo Šestan AK Istra Racing Team 12 20 12 10 54
3. Sandi Jugovac AK Istra Racing Team 15 12 20 6 53
4. Denis Starčić AK Skok Racing 8 10 8 20 46
5. Igor Kocijančić AK Skok Racing 4 4 10 8 26
6. Dario Ogrinc AK RI Autosport 10 6 - - 16
7. Dorjan Kodelja AK Buzet Autosport 6 8 - - 14
8. Danijel Grubiša AK Istra Racing Team 0 0 od 12 12
9. Alex Vencl AK Pula-Rovinj - - - 4 4
10. Matteo Štoković AK Buzet Autosport 3 1 - - 4
11. Alfio Štoković AK Buzet Autosport 1 3 - - 4
12. Marko Božić AK Zrinski 2 2 - - 4
13. Marko Čerljenko AK Delta Timing - - - 3 3
14. Damir Petrović AK Delta Timing - - - 2 2
- Krunoslav Filipašić AK Delta 0 0 - - 0
 
KLASA 3 - SERIJSKI +1600
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 Ukupno
1. Marin Petrić AK Rijeka 20 20 20 15 75
2. Dorijano Milanović AK Istra Racing Team 15 15 15 12 57
3. Toni Malinarich AK Skok Racing 12 12 isk 20 44
4. Robin Malinarić AKK Šibenik 10 10 - - 20
5. Igor Ilić AK Pula-Rovinj 8 6 - - 14
6. Boris Belamarić AKK Šibenik 6 8 - - 14
7. Dalibor Šegon AK Skok Racing 4 4 - - 8
8. Nikica Pivčević AKK Šibenik 3 3 - - 6
 
KLASA 4 - SPORTSKI 1400
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 Ukupno
1. Donald Milokanović AK Skok Racing 10 20 8 15 53
2. Dean Jurasić AK Istra Racing Team 20 od 20 12 52
3. Ivica Popović AK Skok Racing 8 10 12 20 50
4. Iva Peruško AK Pula-Rovinj 6 12 10 8 36
5. Nino Andrejević AK Buzet Autosport 12 15 - - 27
6. Marin Nežić AK Buzet Autosport 15 od - - 15
7. Sanjin Prodan AK Buzet Autosport - - 15 isk 15
8. Maksim Šetić AK Istra Racing Team - - 4 10 14
9. Kristijan Krajcar AK Buzet Autosport 4 8 - - 12
10. Mikele Vižintin AK Skok Racing 2 6 - - 8
11. Želimir Popović AK Pula-Rovinj 3 4 - - 7
12. Mario Korijan AK Pula-Rovinj - - 6 - 6
13. Renco Jurić AMK Buzet 1 3 - - 4
14. Dejan Krajcar AK Opatija - - 3 - 3
15. Valentina Vižintin AK Skok Racing 0 2 - - 2
- Sergio Miščenić AK Zrinski od ns - - 0
 
KLASA 5 - SPORTSKI +1400
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 Ukupno
1. Dejan Kopajtić AK Rijeka 20 20 20 10 70
2. Marino Milokanović AK Skok Racing 15 15 8 8 46
3. Zoran Vidmar AK Buzet Autosport 10 12 10 6 38
4. Denis Močibob AK Zrinski - - od 20 20
5. Sandro Miskić AK Istra Racing Team 12 8 0 - 20
6. Marko Gebauer AK Opatija 0 0 6 12 18
7. Muhamedali Maksuti AK Istra Racing Team 8 10 - - 18
8. Tomislav Muhvić AK MRC Sport - - - 15 15
9. Nino Andrejević AK Buzet Autosport - - 15 od 15
10. Edi Kuharić AK Buzet Autosport - - 12 ns 12
11. Marko Jelić AK Istra Racing Team 1 0 4 4 9
12. Matteo Da Rin Spaletta AK Skok Racing 6 1 - - 7
13. Patrik Bernobić AK Skok Racing 4 3 - - 7
14. Sebastijan Čepar AK MRC Sport 0 6 - - 6
15. Marko Matijašić AK Buzet Autosport 2 4 0 - 6
16. Marin Čohar AK RI Autosport 3 2 - - 5
17. Igor Krišto AK RI Autosport - - 3 - 3
18. Nensi Milokanović AK Skok Racing 0 0 2 - 2
19. Tomislav Grubiša AK Oneum - - 1 - 1
- Kristian Bašić AMK Buzet - - 0 - 0
- Mario Jurišić AK RI Autosport 0 0 - - 0
- Marino Ivančić AK Buzet Autosport 0 0 0 - 0
- Zoran Grabović AK RI Autosport 0 0 - - 0
- Marko Božić AK Zrinski - - 0 - 0
- Sendy Mogorović AK Istra Racing Team 0 0 - - 0
- Bojan Dobrić AK Opatija 0 0 0 - 0
- Pietro Da Rin Spaletta AK Skok Racing 0 0 - - 0
- Dalibor Franolić AK Buzet Autosport od 0 - - 0
- Eđidio Benčić AMK Buzet 0 od - - 0
- Goran Peruč AK Matulji Racing - - od - 0
- Leo Černi AK Opatija ns ns - - 0
- Alex Vencl AK Pula-Rovinj ns ns - - 0
 
KLASA 6 - DIESEL
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 Ukupno
1. Goran Crnković AK RI Autosport 20 20 12 15 67
2. Igor Baburić AK Delta 12 15 15 - 42
3. Zoran Vlahović AK Pula-Rovinj - - 20 20 40
4. Sandi Tadić AK Pula-Rovinj 15 10 - - 25
5. Vili Buršić AK Skok Racing 10 12 - - 22
6. Igor Ilić AK Pula-Rovinj - - - 12 12
 
UKUPNO KLASE