štopericaciljna zastavica 1. 22.-23.03.13. - Kumrovec
2. 27.-28.04.13. - Beograd (SRB)
3. 10.-12.05.13. - Ljubljana (SVN)
4. 24.-25.05.13. - Dugo Selo
5. 28.-29.06.13. - Novi Vinodolski
6. 26.-28.09.13. - Poreč
7. 11.-12.10.13. - Opatija
8. 09.-10.11.13. - Poreč
PRVENSTVO HRVATSKE
DISCIPLINA A03 - AUTORALLY
MEĐUNARODNO REGIONALNO PRVENSTVO HRVATSKE

KONAČNI REZULTATI
VOZAČI SUVOZAČI PROIZVOĐAČI

REDOSLIJED PROIZVOĐAČA
Poz. Proizvođač 1 2 3 4 5 6 7 8 Ukupno
1. MITSUBISHI 25 25 25 25 18 12 18 15 163
2. RENAULT 12 18 12 15 15 18 12 8 110
3. PEUGEOT 15 12 6 0 10 0 25 25 93
4. ŠKODA 18 - 0 18 25 10 15 6 92
5. CITROËN 1 - 18 8 1 25 10 12 75
6. VOLKSWAGEN 0 - 15 10 2 15 6 1 49
7. ROVER MG 8 - 8 - 8 8 - 4 36
8. FORD 6 15 - 2 0 1 4 - 28
9. SUBARU 2 0 - 12 6 0 8 - 28
10. HONDA 0 - - 0 4 4 0 18 26
11. BMW 0 - 10 - 12 2 2 0 26
12. LADA 10 - - 6 - 0 - - 16
13. FIAT 4 - - - 0 - - 10 14
14. SUZUKI 0 - - 0 0 6 - 2 8
15. OPEL 0 - - 4 - - - - 4
- ZASTAVA 0 - - 0 - 0 - - 0
- DACIA - 0 - - - 0 - - 0
- SEAT - - - - - 0 - - 0
 
VOZAČI SUVOZAČI PROIZVOĐAČI