štopericaciljna zastavica     1. 04.-05.06.16. - Beograd (SRB)
2.-3. 25.-26.06.16. - Banja Luka (BIH)
4.-5. 29.-31.07.16. - Grobnik
6.-7. 24.-25.09.16. - Grobnik
DISCIPLINA A01 - UTRKE NA KRUŽNIM STAZAMA
KONAČNI REZULTATI

GRUPA 1 - 1400
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 5 6 7 Ukup.
1. Tonći Stahor AK Dubrovnik Racing - - - 19 19 14 30 82
2. Sven Gorup AKK Zanatlija - - - 25 25 25 od 75
3. Nikola Rožić AK Trogir 15 - - - - 18 28 61
- državni prvak i osvajači nagrada prema članku 5 i 28 Dodatka A01 -
 
GRUPA 2 - 1600
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 5 6 7 Ukup.
1. Marijo Barović AK Župa Dubrovačka - 25 25 [19] 25 24 30 129
2. Igor Vičević AK Rijeka - - - 25 19 25 28 97
3. Stipe Medić AK Solin - - - 15 15 18 21 69
4. Romano Radić AK Dubrovnik Racing - 19 19 od 12,5 od - 50,5
- državni prvak i osvajači nagrada prema članku 5 i 28 Dodatka A01 -
 
GRUPA 3 - 2000
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 5 6 7 Ukup.
1. Stipe Bekavac AK Solin - 14 24 16 [od] 30 18 102
2. Žarko Knego AK Dubrovnik Racing od [ns] [ns] 21 28 23 30 102
3. Maro Franić AK Dubrovnik Racing 25 [ns] 18 20 21 15 [15] 99
4. Filip Magdić AKK Velika Gorica - - - 30 30 - - 60
5. Valter Nežić AK Buzet Autosport - 15 15 28 od od - 58
6. Denis Grdić AK Buzet Autosport - - - - - 18 23 41
- državni prvak i osvajači nagrada prema članku 5 i 28 Dodatka A01 -
 
GRUPA 4 - 2000+
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 5 6 7 Ukup.
1. Rajmond Terčić AKK Zanatlija - - - - - 25 30 55
2. Mario Lozić AKK Zanatlija - - - - - 19 ns 19
 
KLASA 1 - N/1400
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 5 6 7 Ukup.
1. Tonći Stahor AK Dubrovnik Racing - - - - - 14 30 44
 
KLASA 2 - A/1400
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 5 6 7 Ukup.
1. Sven Gorup AKK Zanatlija - - - 25 25 25 od 75
2. Nikola Rožić AK Trogir 15 - - - - 18 28 61
3. Tonći Stahor AK Dubrovnik Racing - - - 19 19 - - 38
- osvajač nagrade prema članku 5 i 28 Dodatka A01 -
 
KLASA 6 - A/1600
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 5 6 7 Ukup.
1. Igor Vičević AK Rijeka - - - 25 19 25 28 97
2. Marijo Barović  AK Župa Dubrovačka - 25 25 19 25 - - 94
3. Stipe Medić  AK Solin - - - 15 15 18 21 69
4. Romano Radić AK Dubrovnik Racing - 19 19 od 12,5 - - 50,5
- osvajači nagrada prema članku 5 i 28 Dodatka A01 -
 
KLASA 7 - E1/1600
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 5 6 7 Ukup.
1. Marijo Barović AK Župa Dubrovačka - - - - - 24 30 54
- Romano Radić AK Dubrovnik Racing - - - - - od - 0
 
KLASA 8 - N/2000
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 5 6 7 Ukup.
1. Valter Nežić AK Buzet Autosport - 15 15 28 od - - 58
2. Žarko Knego AK Dubrovnik Racing - ns ns 21 28 - - 49
- osvajač nagrade prema članku 5 i 28 Dodatka A01 -
 
KLASA 10 - E1/2000
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 5 6 7 Ukup.
1. Stipe Bekavac AK Solin - 14 24 16 [od] 30 18 102
2. Maro Franić  AK Dubrovnik Racing 25 [ns] 18 20 21 15 [15] 99
3. Filip Magdić  AKK Velika Gorica - - - 30 30 - - 60
4. Žarko Knego AK Dubrovnik Racing od - - - - 23 30 53
5. Denis Grdić AK Buzet Autosport - - - - - 18 23 41
- Valter Nežić AK Buzet Autosport - - - - - od - 0
- osvajači nagrada prema članku 5 i 28 Dodatka A01 -
 
KLASA 13 - E1/2000+
Poz. Vozač Klub 1 2 3 4 5 6 7 Ukup.
1. Rajmond Terčić AKK Zanatlija - - - - - 25 30 55
2. Mario Lozić AKK Zanatlija - - - - - 19 ns 19
 
REDOSLIJED KLUBOVA
Poz. Klub 1 2 3 4 5 6 7 Ukup.
1. AK DUBROVNIK RACING 25 19 37 60 68 52 75 336
2. AK SOLIN - 14 24 31 15 48 39 171
3. AKK ZANATLIJA - - - 25 25 69 30 149
4. AK ŽUPA DUBROVAČKA - 25 25 19 25 24 30 148
5. AK BUZET AUTOSPORT - 15 15 28 0 18 23 99
6. AK RIJEKA - - - 25 19 25 28 97
7. AK TROGIR 15 - - - - 18 28 61
8. AKK VELIKA GORICA - - - 30 30 - - 60
- osvajači nagrada prema članku 5 i 28 Dodatka A01 -